XXX Chats

high school musical dating game

Adult singles dating weir mississippi

Manastirea Brancoveni - scurt istoric Comuna Brancoveni este atestata documentar inca din timpul domnitorului Mircea cel Batran (1386-1418).Anii ce au urmat consemneaza interesul pentru acest tinut si al altor mari domnitori, precum: Neagoe Basarab, Mihai Viteazul, Matei Basarab, Sfantul Constantin Brancoveanu.Boierii din familia Brancovenilor construiesc, in secolul al XV-lea, ca loc de refugiu, ansamblul arhitectural Brancoveni.

Carmelul devine cunoscut cu adevărat odată cu profetul Ilie, pe vremea lui Ahab, regele Israelului.

În amintirea prorocului Ilie, cel mai popular profet al Vechiului Testament, muntele a devenit sfânt (III Regi 17).

Interiorul bisericii este îmbrăcat în marmură albă.

Partea inferioară a bisericii adăposteşte Peştera lui Ilie.

Potrivit tradiţiei, aici se retrăgea profetul atunci când venea pe muntele Carmel şi tot aici a văzut în depărtare nouraşul care prevestea sfârşitul secetei care pustiise ţara (III Regi 18, 42-46).

Manastirea Brancoveni Manastirea Brancoveni este o manastire ortodoxa de maici, cu viata de obste, din comuna Brancoveni, judetul Olt, Romania.

Odată cu venirea creştinismului, chiar din timpurile apostolice, numeroşi pustnici doritori de singurătate şi de contemplaţii mistice s-au retras în grotele acestui munte, continuând idealul de viaţă trăit de Ilie, Elizeu şi ucenicii lor.

În epoca bizantină, în jurul Peşterii Prorocului Ilie (în biserica actualei mănăstiri), în jurul Şcolii Profeţilor şi al Izvorului lui Ilie s-au statornicit puternice centre monahale.

El forma hotarul între patru triburi: Aşer, Zabulon, Isahar şi Manase.

Se pare însă că muntele nu a fost atribuit nici unuia dintre triburi, fiind considerat ca un loc comun de refugiu sau un sanctuar (Cartea lui Iosua Navi 12, 22; 17, 11).

Comments Adult singles dating weir mississippi